ارتباط با ما

نقشه استودیو ضبط مسابقات

راههای ارتباطی با دستپخت

آدرس: میدان آزادی، کیلومتر 7 جاده مخصوص، ازادگان جنوب، خروجی شهرک استقلال، عبیدی، بلوار عبیدی خیابان شانزدهم، سمت راست کوچه چهارم، جنب شرکت رایتل، محوطه مرکز آموزش آزادگان، دستپخت

کدپستی: 1389817955

تلفن تماس: 02144519816