تاریخچه دستپخت

دستپخت از کجا شروع شد؟

توضیحاتی اگر وجود داره در مورد ایده و جرقه اولیه دستپخت و اینکه از کجا شروع شد و چه شد که به اینجا رسید و…

 • 1396

  سال پر از حادثه

  توضیحاتی در مورد سال 96 و تعداد شرکت کننده ها و برنامه هاش و....

 • 1395

  حضور داوران بین المللی

  توضیحاتی در مورد جذاب ترین و مهمترین اتفاقهای سال 95 و...

 • 1394

  شروعی متفاوت

  توضیحاتی در مورد شروع دستپخت و اتفاقات اولیه و جذابیت های شروع و چند مورد آمار و...

آیا مایل هستید اطلاعات بیشتری در مورد دستپخت داشته باشید؟