معرفی عوامل

 • مجری طرح و مدیر تولید: حسن علیرضای لواسانی
 • جانشین تهیه کننده: سعیده امیر ساعی
 • دستیار کارگردان: محمد عباسی
 • گوینده: محسن سالاری
 • مدیر صدابرداری: امیر پرتوزاده
 • مدیر فیلمبرداری: فرشید رسولی
 • گروه چهره پردازی: محمد عباسی/ آزاده مالمیر
 • مدیر IT: عرفان علیخانی
 • مدیر تدوین: حمید طالبی
 • گرافیک و جلوه های بصری: مهدی کوراولی
 • مدیر هنری: فرید قبادی
 • کارگردان هنری: عرفان علیخانی
 • مدیر تولید و تدارکات: داوود بیات
 • مدیر طراح دکور، صحنه و لباس: وحید حسینی/ راحله علیزاده
 • گروه نویسندگان و ایده پردازان: محسن صادقی/ فاطمه موسوی/ علی سرکاری/ سپیده قادری/ منصوره میر محرب