ویدیوی گروه‌ها

مقدماتی

24 گروه 6 نفره در گروه های

  • سنتی – ایرانی
  • قنادی، دسر و نان
  • ملل
  • فست فود، فینگر فود و سس ها

نیمه نهایی

4 گروه 6 نفره به رقابت پرداختند

فینال

6 نفر فینالیست به رقابت پرداختند

  1. خانم شادی آقا زاده
  2. خانم معصومه مشک آبادی
  3. خانم فاطمه بهجویان
  4. آقای فرشید فرضیایی
  5. آقای محمد حسن کرمی
  6. آقای غفور فهمی